Tjuvtitt på Pelarkvadranten del 3

Här kommer ytterligare en tjuvtitt från Pelarkvadrantens många system, idag är Zhau som beskrivs och målas upp framför era ögon. För övrigt håller vi i fullfärd att skiva och korrigera texten som skall in i den slutliga modulen.Även fast vi får få kommentarer så är vi mycket nöjda och belåtna över besökarantalet som vissa dagar överskrider allas våra förväntningar. Ni verkar gilla det vi skriver vilket bidrar till att vi håller lågan uppe. Tack för det. Håll till godo och väl mött.

ZHAU – MYTERIETS FÄSTE

INMUTNINGAR OCH HEDER

Zhau är ett trinärt system med ett flertal kroppar och beboliga världar. Systemet har alltid haft många fristående kolonisatörer, både från Pelarkvadranten men, framförallt på senare tid, också övriga horisonten. Många av systemens himlakroppar har för människor en nådig biotop, men de har visat sig mycket instabila och genererar ofta omfattande naturkatastrofer. Nyligen har spår efter Portalbyggarna funnits på flera platser i systemen och det sias om en framtida kolonisationsvåg. Zhau har så länge man kan minnas saknat centralt styre, fram tills nyligen – då en grupp myterister från Legionen utropade sig till lokala ståthållare på stationen Lansen, med direkt kontroll över portalstationerna i Zhau. Den så kallade Hederslegionen är idag, tack vare sitt svek, hatad av sina forna syskon och man talar om att en vedergällning är i antågande.

Sedan Hederslegionen slagit sig ned på stationen har de fungerat som Zhausystemets inmutningsfurstar. Med sin välbeväpnade flottilj med flaggskeppet Anabasis i spetsen har kropparna i Zhau blivit deras privata egendom, som går att inmuta för birr eller betalning i natura. Råvarubetalning är den vanligaste formen av handel i systemet idag. Hederslegionens portalstationer har tack vare sina undersåtars råvarubetalning kommit att bli platsen för stora handelstransaktioner. Kommersen sägs emellertid vara instabil angående tillgången till utbudet. Frihandlare har i det ekonomiska systemets kölvatten gjort goda affärer eller stått barskrapade när det visat sig att den eftersökta varan inte fanns. Den instabila kommersen är något som Hederslegionen uppmuntrar i och med att de alltid får sålt någonting av sina varor.

PORTALBYGGARNAS LÄMNINGAR

”Portalfälten är portar till mer än fysiska världar, de är ingångar till människans frågor om meningen bortom verkligheten.”
Jindal Paltel – sanningssägare

I Zhausystemet har man den senaste tiden funnit många artefakter och tempelliknande konstruktioner som enligt vissa härrör från de mystiska Portalbyggarna. Dessa upptäckter har gjort systemet mycket…

HEDERSLEGIONEN

Hederslegionens födelse är något av det mest omdiskuterade händelserna i tredje horisonten just nu. Hur en så mäktig och homogen fraktion som Legionen kunde börja strida sinsemellan är bara en av frågorna runt ämnet. Schismens natur ligger i en åsiktsskillnad mellan amiralen Ikram Hassan och Legionens högste ledare Shuhaimas Taslim. Hassan som menar att Legionen sakta har förvandlats till Konsortiets knähundar hade under sin tid som en av Legionens främsta amiraler gång på gång blivit tillrättavisad av Taslim. Taslim fick ideligen stå tillsvars för Hassans nonchalans mot Konsortiets representanter vart de än träffades. Hassan är den amiral i Legionen som utan tvekan mest varit ute i fält av anledning att han inte gått att ha med vid överläggningar om fraktionernas framtid tillsammans.  Inte för att Hassan någon gång saknat Coriolis, han menar att det är ett Konsortiskt skrytbygge, men att behandla en av sina främsta så illa måste någon gång blomma upp. Under en av amiralens senaste fältoperationer för Legionen…

LANSEN

Lansen är en tungt bestyckad skapelse som idag övervakar vilka eller vad som kommer in och ut ur Zhausystemet. På Lansen förtullas de flesta varor som folket handlar med i systemet. Lansen är Zhaus stora mötesplats – här byter personer tjänster och varor mot birr eller vice versa – oavsett tid på dygnet. Den nystartade kommersen på Lansen är numera vida känd och partier med varor som byter ägare finns det gott om. Efter att Hederslegionen organiserade handeln i systemet har man sett en stark ekonomisk framväxt – i systemet i allmänhet men i synnerhet på Lansen.

Framväxten är ett fenomen som ingen tidigare trodde var möjlig. Den ekonomiska företeelsen har i avhandlingar…

NYBYGGARE OCH PROSPEKTÖRER

Zhausystemen håller en rad beboliga världar som på senare tid lockat en lång rad lycksökare. Befolkningsexplosionen har många anledningar men inte minst i att Hederslegionen stabiliserat området och med det drastiskt minskat antalet kringstrykande band av plundrare, vilka tidigare överlevde på handel och strandhugg i det trinära systemet. Dessa plundrare existerar fortfarande till viss mån och kan ofta karakteriseras till att vara försmådda moguler eller olika exilfamiljer ur Alabasterrådet. De två Pelarkvadrantiska fraktionerna som gett upphov till förövarna har länge visat sin avsky till ”dessa parasiter som på mänsklighetens slit och strävan för fortlevnad i Pelarkvadranten” som Alabasterrådets Nagira Haskarkhan uttalade sig till Fria bulletinen när hon tillfrågades om plundrarsituationen i Zhau.

Zhausystemen har via pionjärsökningen blivit en smältdegel för olika fritänkare och lycksökare som känt att deras hemmasystem, på ett eller annat sätt, varit otillräckligt för att de skall kunna utvecklas i den takt de önskat. Med systemens många beboliga kroppar har det numera visat sig lockande att bryta upp och söka lyckan här, även om många av deras forna suveräner motsätter sig emigrationen till Zhau. Av de många lycksökare som kommer…

ÖVRIGA PLATSER I ZHAUSYSTEMET

Det glest befolkade Zhau har sällan namn på sina kroppar. Namnsättningen styrs utifrån positionen till stjärnan i systemet. I Zhaus huvudsystem sträcker sig namnskalan från Z-1 till Z-69. Det är tveksamt om Zhau B och Zhau C använder samma system, eller om de boende där har gett himlakropparna lokala namn.

Z-3

Z-3 är benämningen på en planet med en väldig kontinent som sträcker sig över planetens båda hemisfärer. Kontinentens inre består till nittio procent av sylvassa klippor, djupa uttorkade raviner och ökenlandskap. De ogästvänliga biotoperna tilltrots spirar planeten vid kontinentens omgärdande världshav. Vid små nedslag längs kusterna kan man finna små delar av vad som kallats Det förlorade paradiset. Där blomstrar fullkomligt floran och faunan på planeten. Det är dessa små brottstycken som är de mest eftertraktade av kolonisatörer och andra lycksökare. De försöker tämja naturen med agrara medel och på så vis få sin välgång att frodas. Men dessa små kanjoner håller inte på alla planetens skatter. Den ständigt växande öknen innehåller olika råvaruskatter i former av olika mineraler och metaller. Forskare tror att hela planeten en gång har haft en lika rik flora som i de små enklaverna som går att finna längst kusten, men att öknarna har växt och med tiden slukat hela kontinenten. Att färdas in i kontinentens ogästvänliga inre är långt ifrån riskfritt, landmassan härjas ständigt av jordbävningar, massiva vulkanutbrott och elektriska stormar, nästan som om planeten själv skulle vilja hålla inkräktare borta från sitt inre.
Planeten hyser ett av Hederslegionens skeppsvarv som är beläget vid kontinentens norra arkipelag, nära det som kommit att kallas metallfälten. Skeppsvarv har på sin korta levnadstid dragit till sig en mängd olika folk med blandade färdigheter och kunskaper, något som har gjort att orten växt okontrollerat. Orten och varvet har fått namnet Mharatta och ses idag som någon form av bokärna för himlakroppen, vilket ingen av de övriga orter på planeten varken motsätter sig eller erkänner.

Category(s): Coriolis, Pelarkvadranten, Syndikatet
Tags: , , , , , , , ,

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *