Gisaenger – Sivas kurtisaner

På Lotusbrödernas måne Karast, i det glest befolkade Sivassystemet, härbärgerar Pelarkvadrantens enda riktiga kurtisaner, eller i alla fall de enda av sin sort som kan konkurrera med Coriolis förfinade behagare. Dessa av prästerskapet hårt hållna kurtisaner särskiljer sig dock från den mer klassiska bilden av Den tredje horisontens kurtisaner. Inte bara till namnet, då de går under det lokala tilltalet gisaenger, men också hur de genom mer kulturellt förfinade medel tillfredsställer sina patroner. Dessa belevade och oftast mycket filosofiska, och till sättet nästan vemodiga, gisaenger eftertraktas av sina långväga besökare så till den milda grad att Karasts prästerskap lever gott på de inkomster denna verksamhet inbringar. Deras diktningar om livet uppskattas även av de som ser kurtisanverksamhet som något perverterat och under deras värdighet.

Den typiska gisaengdikten innefattar oftast dolda budskap, där herren, i det här fallet prästerskapet, är i fokus…

Hårt träffar vinden min rygg,
Likt bergspassens idoga piskande.
Världen tränger in i min sköra kropp,
Skrämmer mig förvånar mig, låter mig känna extas.

…men också naturen och omgivningen där de verkar utgör tydliga inslag.

Jadefärgade ström, ha inte så bråttom,
Stanna upp och se bergens skönhet.
I det ändlösa blå kan du ej återvända,
Så hejda dig, stilla din längtan, se dig omkring.

Category(s): Pelarkvadranten
Tags: , , ,

2 Responses to Gisaenger – Sivas kurtisaner

  1. Hallå hallå! Hur går det med skrivandet om Pelarkvadranten? Det var ett tag sen man hörde något nytt och jag har längtat efter att få höra lite mer fakta om och framför allt berättelse från Pelarkvadranten Smilie: :)

  2. Vi arbetar vidare så fort vi kan. Det kommer dyka mer här på bloggen alldeles snart.

Kommentera

E-postadressen publiceras inte. Obligatoriska fält är märkta *